Psykiater Pernille Chrois Vejle - logo

Priser

Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Du kan derfor få en tid hos mig uden henvisning fra din praktiserende læge, og du skal som udgangspunkt selv betale den fulde pris for udredning og behandling.   
Jeg vil anbefale dig at undersøge mulighederne for tilskud / delvis dækning af udgifterne til udredning og behandling. 
Betaling foregår efter hver konsultation via Mobilepay.

Bemærk nye priser per 1. december 2023 – allerede aftalte konsultationer / udredningsforløb faktureres i henhold til den aftalte pris.
 

Prisliste

 • Første konsultation (90 minutter) 4500 kr
 • Udredningssamtale (90 minutter) 4500 kr
 • Tilbagemelding på udredning (45 minutter) 1500 kr
 • Øvrige konsultationer (45 minutter) 1250 kr
 • ½ konsultation (25 minutter) 1000 kr
 • Telefonsamtale (op til 10 minutter) 300 kr
 • Afsluttende registrering / besked til egen læge 500 kr

Muligheder for tilskud /
delvis dækning af udgifterne:

Privat sundhedsforsikring

Hvis du eller din arbejdsgiver har en privat sundhedsforsikring, vil du muligvis kunne få dækket alle- eller en del af dine udgifter til udredning og behandling. Hvis du vil have din sundhedsforsikring til at betale, skal du selv kontakte forsikringsselskabet og træffe aftale om, hvad de dækker. Hvis du laver en aftale med din forsikring om betaling, skal forsikringsselskabet sende besked til mig om vilkår og begrænsninger for dækningen.

Sygesikringsgruppe 2

De fleste er i Sygesikringsgruppe 1 (svarende til det gule sygesikringskort). Det betyder, at du er tilmeldt en bestemt praktiserende læge. Hvis du er i Sygesikringsgruppe 1, skal du selv betale det fulde beløb ved konsultation hos speciallæge, der ikke har overenskomst med sygesikringen.

Ved skift til Sygesikringsgruppe 2 (svarende til det gule sygesikringskort) får du tilskud fra regionen til udredning og behandling hos alle praktiserende læger og speciallæger. Det betyder, at du kan få en del af udgifterne til udredning og behandling refunderet via borgerservice. Der vil dog fortsat være en mindre egenbetaling. Man kan vælge at skifte til Sygesikringsgruppe 2, hvilket har både fordele og ulemper.

Hvis du er i Sygesikringsgruppe 2:

 • Er du ikke tilmeldt en bestemt praktiserende læge. Det betyder, at du skal betale for almindelige lægebesøg, besøg hos lægevagt, blodprøver, medicinbestilling mv. 
 • Behandling på sygehus er fortsat gratis.
 • Kan du frit søge behandling hos alle praktiserende læger og speciallæger uden henvisning. Du skal stadig have en lægehenvisning, hvis du skal til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog.
 • Får du tilskud fra regionen til udredning og behandling hos alle praktiserende læger og speciallæger (op til 20 kontakter hos psykiater).
 • Betaling sker efter hver konsultation. Herefter kontakter du selv borgerservice i din bopælskommune og får refunderet dit udlæg fraset egenbetaling.
 • Når du anmoder din bopælskommune om refusion, skal du sende den originale regning fra speciallægen og dokumentation for betalingen. Begge dele sendes elektronisk eller per brev til borgerservice mærket ”Att: Sygesikringsgruppe 2 – refusion og afregning”. Sagsbehandlingen tager 1-2 uger, hvorefter pengene indsættes på din NemKonto.
 • Takstkortet viser det beløb, du får refunderet efter hver konsultation – Link til Takstkort

Sådan skifter du mellem Sygesikringsgruppe 1 og 2:

 • Du kan skifte sygesikringsgruppe via borger.dk eller ved direkte henvendelse til Borgerservice i din bopælskommune.
 • Ændringen træder i kraft 14 dage efter, at kommunen har modtaget din skriftlige anmodning.
 • Efter 1 år er det muligt igen at skifte til Sygesikringsgruppe 1.

 
OBS. Skiftet mellem Sygesikringsgruppe 1 og 2 skal være trådt i kraft inden første konsultation ved speciallæge, for at du kan få refunderet udlæg.

Ved afbud

Afbud og flytning af tider meddeles senest 24 timer før planlagte samtale per telefon (læg eventuelt en besked) eller via lægevejen.dk

For sent afbud: Halv pris

Udeblivelse uden afbud: Fuld pris