Psykiater Pernille Chrois Vejle - logo

Udredning

Der kan være mange årsager til, at man opsøger en psykiater.

Det kan være, at du genkender en eller flere af nedenstående – at du: 

  • Føler dig trist, nedtrykt og helt drænet for energi – at alt føles ”gråt i gråt”, måske helt meningsløst
  • Oplever dig hæmmet eller ligefrem så styret af angst, at du afholder dig fra at gøre de ting, der betyder allermest for dig 
  • Føler dig konstant stresset, måske uden helt at vide hvorfor 
  • Har hjertebanken, sveden, rysten eller konstant indre uro eller tankemylder 
  • Hele livet har følt, at du har været mere træt eller skulle kæmpe hårdere end dine jævnaldrende for at gennemføre uddannelse, passe dit arbejde eller blot for at klare de almindelige dagligdags gøremål 
  • Har mistanke om, at du har en specifik psykiatrisk diagnose og ønsker udredning

 
Måske har du gået til psykolog, men ikke oplevet tilstrækkelig effekt af behandlingen. 

Det er min erfaring, at grundig udredning er en forudsætning for at kunne få den rette hjælp og behandling.

Et typiske udredningsforløb

Alle forløb hos mig starter med en indledende samtale, hvor hovedfokus vil være på dine aktuelle psykiske udfordringer, men hvor jeg også vil spørge ind til en række emner, der måske ikke umiddelbart virker til at have betydning for dine aktuelle vanskeligheder – herunder dine øvrige helbredsforhold og dit livsforløb. Det gør jeg for at få en bedre forståelse for den tilgrundliggende årsag til dine udfordringer. 


Ved afslutning af den indledende samtale vil jeg komme med en anbefaling i forhold til hvordan du får den bedste hjælp til håndtering af de psykiske udfordringer, du oplever.

Hvis jeg vurderer, at du er berettiget til et forløb i den offentlige psykiatri, vil jeg informere dig om dette og vejlede dig og din praktiserende læge i forhold til en eventuel viderehenvisning.

Hvis vi aftaler, at den videre udredning og behandling skal foregå i min klinik, vil jeg komme med en plan for den videre udredning. Omfanget af den konkrete udredning afhænger af problemstillingen, men vil typisk omfatte 2-4 samtaler efter den indledende samtale.

Jeg tilbyder psykiatrisk udredning og behandling indenfor et bredt spektrum at psykiske lidelser, herunder angst, depression, bipolar affektiv sindslidelse, PTSD og opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/ADD) .