Psykiater Pernille Chrois Vejle - logo

Behandling

Afhængigt af hvilke psykiske vanskeligheder, du er udfordret af, kan den bedst egnede behandling omfatte en eller flere af nedenstående:

  • Medicinsk behandling  
  • Psykoterapi (Jeg arbejder primært ud fra den terapeutiske retning ”Acceptance and Commitment Therapy” – ACT) 
  • Psykoedukation (undervisning om den psykiske lidelse / psykiske sygdom)
  • Mestring (hjælp til håndtering af de udfordringer, den psykiske lidelse giver i dagligdagen) 

Medicinsk behandling er virksomt mod en række psykiske lidelser, men vil aldrig kunne stå alene. 

Lidt om Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Målet med ACT er at hjælpe dig til at leve et rigt og meningsfuldt liv, samtidigt med at du bliver i stand til at håndtere de udfordringer og den smerte, du møder i livet på en mere effektiv måde.

Jeg vil ud fra en ACT-tilgang hjælpe dig til at håndtere uønskede tanker og følelser på en måde, så de får mindre indflydelse og magt over dig og hjælpe dig til – uanset om du har en diagnose eller ej – at træffe valg og tage skridt i retning af det, du ønsker, dit liv skal handle om.